Historia

Vår historia

1932

Walter Teckentrup öppnar låssmedsbutik

1960

Bolaget specialiserar sig på dörrar och portar

1974

Godkännande för skyddsdörr mot brand

TECKENTRUP beviljas godkännande för Tysklands första brandskyddande skjutdörr
1978

Huvudkontoret flyttar till Verl

Sortimentet utvidgas med inriktning mot specialfunktioner: brand-, rök- och ljudskyddsdörrar
1990

Andra produktionsplatsen öppnar i Großzöberitz

Flera försäljningskontor öppnar i Tyskland
1995

ISO-certifiering

TECKENTRUP är det första företaget inom denna bransch att bli DIN EN ISO 9001-certifierat
2000

Ny anläggning öppnar i Verl

Ökade produktionsmöjligheter för industri- och garageportar
2009

Ny fabrik öppnar i Großzöberitz

Större produktionsyta – 18 000 m²!
2012

Ett nytt miljö-, energi- och arbetssäkerhetssystem införs

2017

Ny företagsidentitet

Design. Säkerhet. Service.