Historia

Vår historia

Ny företagsidentitet

Design. Säkerhet. Service.

Ny fabrik öppnar i Großzöberitz

Större produktionsyta – 18 000 m²!

Ny anläggning öppnar i Verl

Ökade produktionsmöjligheter för industri- och garageportar

ISO-certifiering

TECKENTRUP är det första företaget inom denna bransch att bli DIN EN ISO 9001-certifierat

Andra produktionsplatsen öppnar i Großzöberitz

Flera försäljningskontor öppnar i Tyskland

Huvudkontoret flyttar till Verl

Sortimentet utvidgas med inriktning mot specialfunktioner: brand-, rök- och ljudskyddsdörrar

Godkännande för skyddsdörr mot brand

TECKENTRUP beviljas godkännande för Tysklands första brandskyddande skjutdörr