Ljuddörrar

Ljuddämpade dörrar – och hör sen!

Buller på din arbetsplats påverkar inte bara din arbetsmiljö, det sänker även din koncentrations – och uppfattningsförmåga. Med en ljuddörr från Teckentrup får varje kontor ljudisolering resp. bullerskydd, vilket minskar risken för detta problem betydligt. Du får även en behaglig akustik, ökad arbetseffektivitet och bättre hälsa. Tack vare våra ljuddämpande dörrars speciella bladkonstruktion med täta isoleringsmaterial och specialtätningar har dessa ljuddörrar optimala isoleringsvärden.

Om du vill kan dessa ljuddörrar även utföras som brand och rökskyddsdörrar samt förses med inbrottsskydd och värmeisolering. Eftersom du aldrig har samma perfekta förutsättningar i verkligheten så bör du dra av 5 dB från det testade ljudisoleringsvärdet. Med hänsyn till att bullerkällor alltid varierar från fall till fall, så finns dessa dörrar med ett ljudisoleringsvärde på mellan 33 dB och 57 dB. Designen kommer heller inte till korta: du kan välja mellan tjock- och tunnfals, dekorativa handtag samt utföranden i ädelstål.

Ljuddörr dw 67
Ljuddörr av stål för användning där mycket hög ljudisolering önskas. Rw upp till 57 dB för enkeldörr, 55 dB för pardörr. Kan även användas för utrymningsvägar. Monteras i murverk, betong, cellbetong, lätta regelväggar och träregelväggar.

Ljudisolering Rw 50-57 dB enkeldörr, 55 dB pardörr. Dörrblad tjocklek 67 mm, 2 mm stålplåt, isolerande, tjockfals med falstätning på tre sidor.  Karm Foderbildande på gångjärnssidan, spår för tätningslisten. Minst 3 infästningspunkter per sida.