Försäkran om överensstämmelse

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Om du laddar ner filer och program sker detta på egen risk. Vi ansvarar inte för skador som följd av en installation och/eller användning av filer eller programvara som du har laddat ner från oss.