Brandportar

Brandportar

Brandportar

– en viktig del av brandsäkerhetssystem i byggnader och infrastruktur 

Brandportar begränsar spridningen av brand och rök från en del av en byggnad till en annan, vilket ger människor möjlighet att evakuera säkert och hjälper till att minska skador på egendom.

Om det skulle börja brinna är tiden dyrbar. De extra sekunder du kan behöva är just vad en högkvalitativ brandport ger dig. Och där har du själva poängen med vårt arbete med att utveckla säkra brandportar: att göra dig trygg.

Brandportar är vanligtvis placerade för att blockera öppningar som möjliggör brandspridning mellan olika sektioner av en byggnad. Dessa portar är konstruerade för att kunna stängas automatiskt vid detektering av rök eller ökad värme, men de kan även stängas manuellt genom en nödutlösare.

Alla Teckentrups brandportar är testade och godkända enligt den nya europeiska standarden, klassning EI2 enligt EN 1634-1.

Brandport och dess funktionalitet

Brandportar erbjuder flera fördelar när det gäller att säkerställa brandsäkerheten i en byggnad. Här är några av de viktigaste fördelarna med brandportar:

Begränsar brandspridning: En av de mest avgörande fördelarna med brandportar är deras förmåga att begränsa spridningen av brand. Genom att stänga öppningar och passagevägar förhindrar brandportar att elden sprider sig till andra delar av byggnaden. Detta bidrar till att isolera branden och tillåter mer tid för evakuering och begränsar därmed eventuella brandskador på egendom.

Rökbegränsning: Förutom att hindra brandens spridning spelar brandportar en viktig roll i att begränsa spridningen av rök. Genom att blockera röken från att tränga in i andra delar av byggnaden bidrar brandportarna till att förbättra siktförhållanden och luftkvaliteten inom byggnaden under en brandincident. Detta gör det lättare för människor att orientera sig och navigera sig ut ur byggnaden.

Säker evakuering: Brandportar skapar säkra evakueringsvägar genom att hålla korridorer och utrymningsvägar fria från brand och rök. Genom att säkerställa att nödvändiga utrymningsvägar förblir tillgängliga under en brandincident möjliggör brandportar en snabb och effektiv evakuering av byggnaden, vilket minskar risken för personskador och förluster.

Skydd av egendom: Genom att begränsa brandens spridning kan man minska skador på egendom och brandportar bidrar på så sätt till att skydda byggnadens tillgångar och infrastruktur. Genom att förhindra att branden sprider sig till andra områden av byggnaden kan brandportar minimera behovet av kostsamma reparationer och återuppbyggnad efter en brandincident.

Vill du veta mer om hur du brandskyddar din tillvaro, kontakta oss för rådgivning!

industriportar att lita på
Deutsche qualität på våra industri portar
Portar för industri

Design – Funktionalitet möter estetik

Bra design för oss är när innovativ teknologi uppfyller dina önskemål. Våra portar och produkter öppnar upp helt nya världar och idéer.

 

Säkerhet – Ingenjörskonst möter trygghet

Vi ligger alltid i täten vad gäller utvecklingen av integrerade säkerhetskoncept och är ständigt alltid steget före de grundläggande kraven när det gäller industriportar.

 

Service – Snabbhet möter pålitlighet

Tillsammans med våra auktoriserade Teckentrup-partners erbjuder vi allt från samma källa – från planering online till installation och logistik. Du får alltid expertråd samt bästa service och underhåll.

 

5 anledningar att välja brandport från Teckentrup

Snabb leverans:

Vi strävar alltid efter att erbjuda marknadens bästa leveranstid – både på nyproducerad port samt på reservdelar.

Flexibelt:

Många av våra portar är uppbyggda av olika stål- eller aluminiumsektioner vilket ger dig som kund möjlighet att kombinera utseende, design och funktionalitet efter egna önskemål.

Hållbart:

En brandskjutport som håller länge är en god investering. Våra portar görs med hållbara material av hög kvalitet vilket i sin tur ger en garanti för lång livslängd.

Tillförlitligt:

All produktion sker i Europa vilket gör att vi erbjuder lösningar enligt överenskomna leveranstider och specifikationer. Vårt interna kvalitetsarbete tillsammans med våra produkter har gjort oss till ett av de ledande portföretagen i Europa

Certifierad:

Samtliga portar från Teckentrup uppfyller de krav som specificeras i de Europeiska riktlinjerna.