Brandskjutportar

Brandskjutportar

Teckentrup har sedan många år tillbaka ett väl beprövat brandskyddsprogram. Varje branddörr och brandport uppfyller de olika krav som industrin, handeln och affärsverksamheten i största allmänhet ställer. Modernaste automatik och styrsystem garanterar ett enkelt handhavande och en säker portdrift med automatisk stängning om det skulle börja brinna – även vid elavbrott.

Brandskjutport T30 FSA 72E
Brandklassad skjutport 72E (T30-1-FSA enkel- eller T30-2 FSA dubbelflyglig) av stål förhindrar eldspridning. Levereras med godkännande nr Z-6.20-2137, är testad enligt EN 1634-1 (DIN 4102). Gångdörr och glasning som tillval.

Brandskjutport T90 FSA 72E
Brandklassad skjutport av stål (T90-1-FSA enkelflyglig / T90-2-FSA dubbelflyglig), godkänd enligt EN 1634-1 och DIN 4102-5. Gångdörr och glasning som tillval.

Brandklass: EI2 90 72E kan även tillverkas som EI230