Ett nytt miljö-, energi- och arbetssäkerhetssystem införs