Säkerheten sitter i detaljen

Säkerheten sitter i detaljen
2018-02-06 r2komm

Sätt stopp för inbrottstjuvar
En inbrottstjuv känner till alla sårbara punkter i ett hus – och hit räknas nästan alltid dörrarna. Där vi normalt utgår från en optimal säkerhet (t.ex. om en dörr har flera lås), så vet inbrottstjuven precis hur han kan ta sig in. -Och många husägare skyddar dessutom bara ytterdörren. Men de flesta inbrottstjuvarna tar sig in genom källardörren eller sidoingången-, säger Friedhelm Schwake, säkerhetsexpert hos dörrtillverkaren Teckentrup. Dörrar med ett bra inbrottskydd finns till exempel med på en lista med -godkända produkter- som polisen tillhandahåller och som omfattar DIN-motståndsklasserna (MK1 till MK4). Redan dörrar med motståndsklass MK2 klarar inbrottsförsök med verktyg som till exempel en skruvmejsel eller liknande – och det betyder cirka 80 procent av alla inbrottsförsök. Titta på certifikaten som kända tillverkare (som Teckentrup) tillhandahåller.

 

Glöm inte sidoingångarna
Husägarna har för det mesta relativt säkra ytterdörrar – men glömmer ofta sidoingångarna. -Just sidoingångar ligger ofta lite dolda och det är en perfekt förutsättning för ett inbrottsförsök-, varnar Friedhelm Schwake. Och idag har också många trädgårdsstugor en högvärdig inredning som behöver skyddas. Säkerhet betyder idag inte längre fula järndörrar. Teckentrups säkerhetsdörrar för källare finns med olika ytor, i olika färger och om så önskas också med fönster – här kan du vara din egen designer.

Det är dörrens konstruktionsdetaljer som avgör hur svårt -arbetet- blir för inbrottstjuven. Friedhelm Schwake säger att det till exempel är följande faktorer som ger större säkerhet:

  • Dörrens upphängning: massiva gångjärn med så kallad -bandbultsäkring- förankrar dörren i dörrkarmen.
  • Extra säkerhetstappar: dessa förankrar dörren tillsammans med karmen på gångjärnssidan. Tillsammans med låset är dessa dörrar altså säkrade på båda sidor, vilket förhindrar att dörren kan tryckas upp på ena sidan.
  • Uppborrnings- och urdragningsskyddet sörjer för att man inte kan dyrka upp dörren eller öppna den med en skruvdragare eller tång.
  • Flerdubbelt låssystem: låset går in i dörrkarmen på flera ställen.