Nybyggnad på flygplatsen i Luxemburg

Nybyggnad på flygplatsen i Luxemburg
2018-02-06 r2komm

Säkerhet i parkeringshuset – tack vare färgkoder och brandskydd
Ljus, behaglig och med en enkel trafikstyrning: Det nya underjordiska garaget resp. parkeringshuset på flygplatsen i Luxemburg visar, att även sådana ändamålsenliga byggnader kan vara riktigt tilltalande och moderna. Färgen är här det centrala designelementet. De fyra parkeringsplanen skiljer sig endast vad det gäller färgen, själva planlösningen är helt identisk. Alla brandskyddselement – dörrarna till trapphusen, portarna vid in- och utfarterna – är alla tillsammans en del av trafikstyrningssystemet. Så hjälper färgkoden inte bara bilföraren att hitta rätt väg in och ut, utan också fotgängarna att hittatillbaka till sin bil. De tider när underjordiska garage resp. parkeringshus var trista och gråa och de som använder dessa kände sig osäkra tillhör det förgångna. Parkeringshuset vid den nya terminalen på flygplatsen i Luxemburg är ett bra exempel på detta: Inga mörka och trånga nischer, utan behagligt ljusa väggar. Tack vare en optimal färgplanering verkar hela byggnaden ljus och behaglig – och hjälper dessutom användaren att hitta rätt: Varje parkeringsplan har en egen färgnyans: gul, grön, röd och blå. Längs med väggarna finnsockså en färgmarkering. Dessutom är alla in- och utgångar, alltså dörrarna till trapphuset, portarna vid in- och utfarterna och till och med specialdörrarna (t.ex. för rummen där de elektriska systemen befinner sig) målade i samma färgnyans som respektive parkeringsplan. Dörrarna och portarna (Teckentrup, Verl) levererades till byggplatsen grundmålade och behövdes sedan endast täckmålas på plats – totalt levererade Teckentrup 300 stycken dörrar, 32 brandskydds-takskjutportar och 20 brandskydds-skjutportar, några av demmed sidodörr.

 

 

 

 

Mångsidiga användningsmöjligheter för brandskyddsdörrar
I synnerhet i underjordiska garage resp. parkeringshus finns speciella brandrisker. För att förhindra att en brand ska kunna sprida sig har alla in- och utgångar samt in- och utfarter ett T-30 brandskydd. De mest frekventerade dörrarna mellan parkeringshuset och terminalen måste naturligtvis vara speciellt långlivade och slittåliga. Här har Teckentrup monterat den robustabrandskyddsdörren T90-2-SV. Som rökskydd har man valt en sänkbar golvtätning, eftersom den inte har direkt kontakt med golvet och därför i stort sett inte slits alls jämfört med en konventionell golvtätning. På varje plan i parkeringshuset finns ett rum där de elektriska systemen befinner sig. Här är brandrisken extremt stor – och därför har dessa rum en brandskyddsdörr T 90-1. Dörrarna i trapphusen, gallerian och nödutgångarna har, beroende den lokala situationen, dörrar med hörn- eller blockkarm. Runda fönster i dörrhalvan för genomgång ger fri insyn i det angränsande rummet, så att man kan se alla personer som kommerpå andra sidan redan innan man dörren öppnar dörren. In- och utfarterna på de enskilda planen i parkeringshuset har T30-skjutportar. Och för att personer i en nödsituation snabbt ska kunna ta sig ut har dessa portar delvis också tröskelfria sidodörrar. Mellan de olika brandsektionerna på de enskilda parkeringsplanen har Teckentrup monterat skjutportar (utan sidodörr) – alternativt brandskydds-takskjutportar: Med dessa portar spar man (parkerings-)utrymme, eftersom de befinner sig under taket när de är öppna. Även i sidled kräver de mycket mindre plats än en skjutport.

 

 

 

 

Facit
Ett välplanerat utförande och godkända byggkomponenter är förutsättningen för ett riskfritt parkeringshus: Ljusa färger och ett genomgående färgkoncept hjälper gästerna att känna sig säkra och att hitta rätt. Och i fall det trots allt skulle börja brinna så sörjer brandskyddsdörrar och brandskyddsportar för optimal säkerhet.