5 saker som Teckentrups säkerhetsdörrar skyddar dig mot

5 saker som Teckentrups säkerhetsdörrar skyddar dig mot
2018-02-22 r2komm

5 saker som Teckentrups säkerhetsdörrar skyddar dig mot

 1. Inbrott
  Ingen vill få ovälkommet besök i sitt hem. I storstäder och tätbefolkade områden är inbrott ett alltmer utbrett problem. Att enbart byta lås är ingen säker lösning, låset blir inte bättre än dörren det sitter i. När du byter din tamburdörr blir det allt viktigare för varje dag att tänka på att din nya dörr har klassning för inbrottsskydd.
 2. Brand
  Brand i flerfamiljsbostadshus är en stor fara och liv kan sparas om man har rätt skyddsegenskaper på sin dörr. Teckentrup säkerhetsdörr, som har karm och dörrblad som är testade både på in- och utsida, minimerar risken för brandspridning från trapphuset.
 3. Rök
  Brandlågorna är farliga, men giftiga brandgaser är farligare än själva lågorna. Att stoppa röken är lika viktigt som att stoppa lågorna. Skydda dig från att rökgaser tränger in från det rökfyllda trapphuset med Teckentrups säkerhetsdörrar.
 4. Doft
  Du stänger ute både drag och obehagliga dofter som t.ex. matos när du byter ut din gamla dörr mot en Teckentrup säkerhetsdörr.
 5. Ljud
  Buller och oljud från trappuppgången kan vara mycket störande. I dagens stressade samhälle är det viktigt att hemmet blir en plats för lugn och ro att infinna sig. Teckentrup säkerhetsdörrar dämpar ljud från trappuppgången.