5 goda anledningar att välja Teckentrup takskjutport

5 goda anledningar att välja Teckentrup takskjutport
2018-02-22 r2komm

5 goda anledningar att välja Teckentrup Takskjutport

 1. Snabb leverans:
  Vi strävar efter att ha marknadens bästa leveranstider – både vad gäller nyproducerade portar och reservdelar.
 2. Flexibel:
  Creative Line är uppbyggda av olika stål- eller aluminiumsektioner. Detta ger dig möjlighet att kombinera utseende och funktionalitet efter egna önskemål.
 3. Hållbar:
  Panelerna i Creative Line har optimalt korrosionsskydd tack vare högkvalitativt material som är galvaniserat och ytbelagt. Det är en garanti för lång livslängd t o m i extrema väderförhållanden.
 4. Tillförlitlig
  All produktion sker i Europa och vi levererar i enlighet med överenskomna specifikationer och leveranstider. Våra nyskapande produkter och genomgripande interna kvalitetsarbete har gjort oss till ett av de ledande portförtagen i Europa.
 5. Certifierad:
  Samtliga portar uppfyller de krav som specificeras i de Europeiska riktlinjerna i EN13241-1:2003-standarden. Detta har fastslagits av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

GALLERI