Dukportar

DUKPORTAR

En snabbgående port  lämpar sig vid högfrekventa portöppningar och där snabb öppning respektive stängning önskas. Dukporten är energisparande då tiden för öppen port minskar.

Dukportar lämpar sig i många miljöer där man vill särskilja två olika utrymmen, t.ex. i tillverkningsindustri, läkemedels- eller livsmedelsmiljöer

Ladda ner material